PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Cebuano

 

PAG-AMPO


O Dios, among Amahan, ginahimaya ikaw diha sa Imong mga santos, kay sa ilang kinabuhi nakita namo ang pagpurongpurong sa Imong mga hatag. Ihalad namo Kanimo ang kinabuhi ug panig-ingnan ni Madre Francisca del Espiritu Santo. Misanong siyang madalaygon sa Imong grasya pinaagi sa kinabuhi sa kasantos. Isip usa ka babayeng Pilipinhon, mipaduol siya Kanimo diha sa iyang pag-alagad sa mga masakiton, mga kabus ug mga batan-on. Nangamuyo kami, pinaagi niining pag-ampo sa iyang handumanan, sa Imong linain nga panabang…(dinhi isulti and imong gipangayo)…Ang iyang kasantos pagailhon unta sa Simbahan nga panig-ingnan sa kamakanunayon alang sa katawhan sa among nasud.

Kining among gipangayo pinaagi sa kadayganan ni Jesus among maloloy-ong Manunubos ug sa mga pag-ampo ni Maria, Rayna sa Rosario. Amen.


Amahan namo…Maghimaya ka Maria….Himaya sa Amahan…

SEE WHAT'S UP...

Mother Francisca is now Venerable!
click below for related News

TESTIMONIALS

...So when I was already advised to undergo Andiogram, the last left of the series of medical exams before the operation, I was crying and telling Mother Francisca...   
    Ms. Myrna Cano
......I don't know what to do to change his lifestyle... after I asked the Intercession of Mother Francisca del Espiritu Santo...     Mrs. Vilma S. Domingue

*****

...it became my problem as to where should I get the money for his tuition fees, (I didn't want him to stop at that time). To solve the problem... during the mass in honor ...
    Mrs. Erlinda Sy
...I have an answered prayer obtained... during the mass in honor ...I became one of the five chosen applicants out of 26...
 Edbryan Cayme

MESSAGE US...