PRAYER FOR MOTHER FRANCISCA
in Cebuano

 

PAG-AMPO


O Dios, among Amahan, ginahimaya ikaw diha sa Imong mga santos, kay sa ilang kinabuhi nakita namo ang pagpurongpurong sa Imong mga hatag. Ihalad namo Kanimo ang kinabuhi ug panig-ingnan ni Madre Francisca del Espiritu Santo. Misanong siyang madalaygon sa Imong grasya pinaagi sa kinabuhi sa kasantos. Isip usa ka babayeng Pilipinhon, mipaduol siya Kanimo diha sa iyang pag-alagad sa mga masakiton, mga kabus ug mga batan-on. Nangamuyo kami, pinaagi niining pag-ampo sa iyang handumanan, sa Imong linain nga panabang…(dinhi isulti and imong gipangayo)…Ang iyang kasantos pagailhon unta sa Simbahan nga panig-ingnan sa kamakanunayon alang sa katawhan sa among nasud.

Kining among gipangayo pinaagi sa kadayganan ni Jesus among maloloy-ong Manunubos ug sa mga pag-ampo ni Maria, Rayna sa Rosario. Amen.


Amahan namo…Maghimaya ka Maria….Himaya sa Amahan…

SEE WHAT'S UP...

Mother Francisca is now Venerable!
               

LMAMFES

Lay Missionary Associates of M.Francisca

UPDATES & LINKAGES
LMAMFES@300 BEATERIO- GENERALATE LUZON
LMAMFES MINDANAO
LMAMFES -BEATERIO MARBEL


OBITUARIES

FOR THE REPOSE OF THE SOUL/S OF:
Hmna. Melinda Bustamante
Beaterio Generalate
Sr. Adline Perrera, OP
Sri Lanka
Sr. Tomasa Rivera, OP
Motherhouse
Sr. Clemencia Zartiga, OP
Tahanang Siena
Hmna. Fely Padua
Beaterio Generalate
 
 


TESTIMONIALS

...So when I was already advised to undergo Andiogram, the last left of the series of medical exams before the operation, I was crying and telling Mother Francisca...   
    Ms. Myrna Cano
...I have an answered prayer obtained... during the mass in honor ...I became one of the five chosen applicants out of 26...
 Edbryan Cayme

MESSAGE US...